Корисні копалини Житомирської області та їх використання в народному господарстві

Рис. 2. Геологічна будова в межах Житомирської області.

AR-PR – Архей та протерозой. Гірські породи: граніти, гнейси, пегматити, кварцити, сланці, лабрадорити, габро.

В надрах Житомирської області залягають різноманітні корисні копалини переважна більшість яких віднесена до українського кристалічного щита. З погляду видової різноманітності мінеральну базу області варто характеризувати переважно як паливно-будівельну. З неї відокремлюють три групи корисних копалин: паливно-енергетична (буре вугілля, торф),будівельна(граніти, кварцити, тугоплавкі глини, каолін),металорудна(ільменіт).Ряд корисних копалин використовується в будівельній індустрії. Більш розвідані паливно-енергетичні ресурси, будівельні і металеві корисні копалини.

Найширше в групі будівельних корисних копалин представлені граніти. Граніт — інтрузивна порода із Корисні копалини Житомирської області та їх використання в народному господарстві зернистою структурою та щільною, масивною текстурою. Основні мінерали — польовий шпат і кварц, у невеликій кількості — мусковіт. Біотит та рогова обманка становлять до 10 %. Акцесорні мінерали граніту — гранат, апатит, циркон, магнетит тощо. Колір граніту світло-сірий, жовтуватий, рожевий, червоний. Залягає він у земній корі у вигляді батолітів, штоків, лаколітів, рідше — дайок. Граніт широко використовують як будівельний та облицювальний матеріал, а відходи на побутове каміння та щебінь. Великі поклади його відомі на Українському щиті (Житомирщина, Подніпров'я та Приазов'я).Родовища граніту в Житомирській області в залежності від віку і складу поділяються на три типи: Коростеньський, Коростишівський та Житомирський.

Габро — інтрузивна порода. Структура габро Корисні копалини Житомирської області та їх використання в народному господарстві середньозерниста та крупнозерниста, текстура масивна. Габро складене переважно лабрадором, піроксеном, олівіном, не часто також роговою обманкою і біотитом. Колір габро змінюється від темно-зеленого до чорного. Залягає у вигляді дайок, штоків, лаколітів. Має високу міцність. Використовується габро як будівельний та облицювальний матеріал, для виготовлення пам'ятників, сходів тощо. Поширена ця порода в Приазов'ї, Нижньому Придніпров'ї, Житомирській області, Криму, Карелії.

Лабрадорит — мономінеральна інтрузивна порода. Структура його переважно середньо- та крупнозерниста, текстура масивна. Складений лабрадором. Колір лабрадориту темно-сірий, майже чорний із характерним синюватим відливом на площинах спайності (іризація). Залягає у вигляді штоків. Застосовується як облицювальний, декоративний матеріал. Великі Корисні копалини Житомирської області та їх використання в народному господарстві поклади лабрадоритів відомі в Житомирській області, а також в Черкаській, Кіровоградській областях.

Пірофілітові сланці. На території області розробляється єдине в Україні Кур'янівське родовище (Овруцький район біля с.Збраньки) цього унікального матеріалу. У наш час цей світло-жовтий, рожево-червоний та малинового кольорів мінерал широко використовується для виготовлення газових пальників, які встановлюються на маяках. Пірофіліт використовується також у паперовій, керамічній, гумовій та електротехнічній промисловостях, для виготовлення сувенірів.

Група паливно-енергетичних корисних копалин у Житомирській області представлені бурим вугіллям і торфом. Родовища бурого вугілля на території області віднесені до північного крила Дніпровського буровугільного басейну. Дана корисна копалина являє собою слабометаморфізоване Корисні копалини Житомирської області та їх використання в народному господарстві викопне вугілля і є перехідною стадією від торфу до кам'яного вугілля. Порода темно-бурого кольору з землистим блиском. Твердість, за Моосом, 1...1.5. Містить до 75 % вуглецю. Видобуток ведеться в Андрусівському розрізі. Буре вугілля, після його брикетування, використовується, як енергетичне паливо.Торф. Займає значне місце у паливному балансі області. Основні родовища торфу зосереджені у північній і північно-західній частині області. Крім палива торф використовується у сільському господарстві для приготування різноманітних органо-мінеральних добрив.


documentbaojkxt.html
documentbaojsib.html
documentbaojzsj.html
documentbaokhcr.html
documentbaokomz.html
Документ Корисні копалини Житомирської області та їх використання в народному господарстві